Uitbreiding met 55 ha

Glastuinbouwgebied Californië breidt uit met ca 55 ha. Het ontwerp-bestemmingsplan zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.  Naar verwachting zullen in 2020 ondernemers zich kunnen vestigen in deze mooie uitbreidingslocatie. 
Met mogelijkheden om aan te sluiten op de ringleiding met duurzame warmtebronnen is dit een unieke locatie om een duurzame ontwikkleing van grootschalige tuinbouwbedrijven te realiseren.  
 

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders