Nieuwe stap naar verduurzaming energieverbruik.

Drie glastuinbouwondernemers hebben, samen met ontwikkelaar Californië BV, in 2013 het initiatief genomen voor een tweede aardwarmteproject in het gebied. Ze hebben zich verenigd in CLG BV. Begin 2017 is een vierde tuinder aangesloten, die één van de laatste kavels in Fase I van het tuinbouwgebied heeft gekocht. Ook hij gaat participeren in het project.
De boring voor de tweede aardwarmtebron is in het najaar van 2015 gestart en begin 2016 afgerond. Daarna is begonnen met het aanleggen van het distributiesysteem naar de deelnemende ondernemingen. Na een lange periode van wachten op extra benodigde vergunningen (zie artikel ) is in juni 2017 het project van start gegaan met de eerste injectie-runs. 
 
Lees meer in het interview met Frank van Lipzig en Peter Smulders onder de titel  "Aardwarmte biedt perspectief na wegvallen rendement WKK" . Dit artikel verscheen eind november 2014 in Onder Glas.  Bron: www.onderglas.nl

Het eerste aardwarmteproject (CWG BV) draait nu op niveau en voorziet  paprikakwekerij Wijnen Square Crops BV, met water van iets meer dan 80 oC, van duurzame energie.

Copyright 2019 Freelaunch | Site By Bram Smulders