Subsidiekansen zien en benutten.

In projecten die wij uitvoeren zijn wij altijd alert op subsidiekansen. Hebben we een subsidiemogelijkheid gevonden dan proberen we die ook te benutten. Wij verzorgen de aanvraag. We hebben overleg met de subsidieverstrekker. En daarna verzorgen we de afhandeling (administratie, aanvragen van voorschotten, overleg met de subsidieverstrekker en vaststelling).
Onze expertise? Wij werkten voor subsidieverstrekkers. We hebben regelingen uitgevoerd, aanvragen en projecten beoordeeld, beoordelingscommissies begeleid en zelfs subsidieregelingen samengesteld.
We weten dus hoe subsidieverstrekkers denken en handelen. En wij kunnen dus beoordelen óf een project in aanmerking komt. En hoe een aanvraag zó kan worden vormgegeven dat hij succesvol is.
Wij doen dit niet alleen voor projecten waar we zelf bij betrokken zijn, maar ook voor derden.

Copyright 2023 Freelaunch | Site By Bram Smulders