Enkele voorbeeldprojecten.

  • Ontwikkeling van een betaalbare, dunwandige, biologisch afbreekbare pot t.b.v. de boomteeltsector. Subsidie in het kader van de regeling Samenwerking bij Innovatie van het ministerie van E,L&I. ( Planty! pot).

  • Haalbaarheidsstudie grootschalige mestvergisting in combinatie met glastuinbouw. Subsidieregeling Reductieplan Overige Broeikasgassen (CVTD/DEMAC/KUMAC).

  • Subsidie van de Provincie Noord Brabant voor inrichting van het glastuinbouwgebied Deurne en het verleggen van een belangrijke pijpleiding (Tuinbouwvestiging Deurne BV).

  • Diverse energiebesparingssubsidies (duurzame energie) (diverse opdrachtgevers).  
Copyright 2023 Freelaunch | Site By Bram Smulders