Procesbegeleiding wijkontwikkeling

In Breda is in de jaren '80 een nieuwe wijk gerealiseerd. De Haagse Beemden. Het betreft een "bloemkoolwijk" met daarbinnen een groen hart.
Ondanks dat er best wel initiatieven worden opgestart, heeft de wijk het imago van een "slaapwijk". Op initiatief van Peter van Zantvoort van Kelsey's O.O.M. is hij, samen met Free Launch Projectmanagement gestart met het formeren van een "koplopergroep". Zo'n 15 enthousiaste "spelers" uit de wijk zijn, op basis van een 1 op 1 verkenning, begonnen met het formuleren van een toekomstvisie voor de wijk.  Een boeiend proces dat gezamenlijk door Peter van Zantvoort en Peter Smulders wordt begeleid. Uiteindelijk moet dit uitkristalliseren naar een aantal projecten die uitgevoerd worden, waarmee de verbetering van de leefkwaliteit in de wijk wordt gerealiseerd. 
    

Copyright 2023 Freelaunch | Site By Bram Smulders