Ontwikkeling Glastuinbouwgebied Deurne

Glastuinbouwgebied Deurne is ontwikkeld door Tuinbouwvestiging Deurne BV. Aandeelhouders waren de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, de Gemeente Deurne en de Coƶperatieve Vereniging Tuinbouwvestiging Deurne u.a. (CVTD). Deze laatste partij was een vereniging van zeven tuinders die zich wilden vestigen in het tuinbouwgebied.
Free Launch Projectmanagement heeft de CVTD begeleid bij het ontwikkelingsproces van het gebied. Van grondverwerving tot de realisatie van het bestemmingsplan.

Helaas is in 2009 de crisis de oorzaak geweest dat de grond (nog) niet is afgenomen door de ondernemers.

Planologische belemmeringen verhinderen in 2017 een snelle start

Opdrachtgever:  ZLTO (namens CVTD).

Copyright 2023 Freelaunch | Site By Bram Smulders