Kansen inventariseren en benutten.

Het provinciale beleid in Limburg met betrekking tot glastuinbouw is er op gericht om de nieuwe glastuinbouwontwikkelingen te laten plaatsvinden in grootschalige projectvestigingsgebieden óf in aangewezen concentratiegebieden. Deze clustering van glastuinbouw is beleidsmatig erg gewenst. Om de steeds grootschaliger glastuinbouwbedrijven te faciliteren. Maar ook om versnippering te voorkomen. Én om verduurzaming beter mogelijk te maken. 

In de gemeente Horst aan de Maas ligt één projectvestigingsgebied en liggen drie concentratiegebieden. 
In deze concentratiegebieden wil de gemeente Horst aan de Maas gericht beleid ontwikkelen om de glastuinbouwontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren. Op basis van en uitgebreide inventarisatie, waarin gekeken wordt naar o.a. ruimtelijke ordening, energie, water, ontsluiting etc. etc. zal een plan worden opgesteld. 
Free Launch Projectmanagement levert voor de gemeente Horst aan de Maas de procesmanager die dit proces gaat uitvoeren.   

Copyright 2024 Freelaunch | Site By Bram Smulders